Tro og dialog på Spekter

På Spekter har vi en haug med seminarer og aktiviteter hvor vi utforsker den kristne tro. Gjennomgående for alle er at de fokuserer på en gudstro i møte med unge menneskers liv i 2018. Kultur, etikk, religiøse praksiser og religionskritikk er derfor alle temaer som blir berørt på Spekter.

Det er også viktig for oss at alle som kommer på Spekter skal få oppleve at de kan bli møtt og utfordret der de er i sin tro eller ikke-tro i dag. Dette fordi Spekter er en åpen festival hvor du er like velkommen uansett om du er kristen, muslim eller ateist. Samtidig er vi mennesker forskjellige i måten vi liker å nærme oss religion og tro. Derfor: uansett om du liker å høre på eller gjøre, sitte stille eller løpe rundt, har master i teologi eller aldri åpnet en bibel – du finner noe som passer for deg på Spekter!

13. mars 2018