Samfunnsengasjement på Spekter

Hvem har egentlig ansvaret for klimaendringene, og hvordan kan vi gjøre noe med det? Hvordan skal vi forholde oss til konflikter rundt om i verden, og et stadig mer anspent forhold mellom supermaktene? Hva kan vi gjøre med at mange unge kjenner på kroppspress, og at stadig flere får problemer med sin psykiske helse?

Selv på festival kan man endre verden! Unge i dag er engasjerte og bryr seg om hva som skjer i verden og i lokalsamfunnet. Men det er mye som skjer, og det kan lett bli overveldende – Facebook lekker personlig informasjon, Trump trekker USA ut fra parisavtalen, stadig nye kamper mellom Israel og Palestina, flere og flere flykninger kommer til Europa, diskriminering er fortsatt en del av hverdagen til flere – det er lett å føle seg maktesløs. Hva kan og bør man gjøre? Og nytter det egentlig?

Vi henter inn både eksperter og vanlige folk til å snakke om utfordringer samfunnet har. Her skal vi lære massevis om ulike tema, og hvordan vi må forholde oss til alt som skjer. Og enda bedre: Hvordan vi kan være med å endre det. Både hva vi som enkeltpersoner kan gjøre i hverdagen vår, og hva vi kan gjøre som en del av KFUK-KFUM og arbeidet vi driver.

Bli med på spennende diskusjoner, samtaler, foredrag og workshoper, og utforsk temaer som er med på å forme livene våre og verden rundt oss. Vårt mål er å skape en bedre og mer rettferdig verden, og her kan du oppdage hvor viktig din egen og andre ungdommers rolle er for å klare dette.

19. april 2018