Var reformasjonen en tabbe?

Norges KFUK-KFUM laget, i anledning jubileumsåret for reformasjonen, noen filmer som presenterte deler av det reformasjonen og Luthers teologi. Disse filmene skapte en del reaksjoner, blant annet fra den katolske kirken i Norge.

På dette seminaret vil noen av filmene bli vist frem og Josef Ottersen (fra den katolske kirke) og Jan Christian Kielland (prosjektansvarlig fra Norges KFUK-KFUM) vil få mulighet til å respondere på filmene.

Etter respondentene blir det åpnet for en samtale rundt temaet

Søndag 25. juni

16:30 - Samfunnsteltet