Ungdomspartidebatt

Det nærmer seg stortingsvalg og det er ikke alltid like lett å vite hva de forskjellige partiene egentlig mener om saker og ting. Derfor har vi invitert alle ungdomspartiene til debatt!

Dagens unge drikker mindre, trives på skolen, liker foreldrene sine og er mer lydige enn noen gang. Allikevel rapporteres det at flere sliter med psykiske plager enn tidligere. Hvordan skal de ulike partiene møte denne utfordringen?

Det er mange piler som peker i riktig retning for utviklingen i verden. Færre og færre lever i ekstrem fattigdom, flere barn vaksineres og flere går på skole. Men det er en pil som peker i gal retning – ulikheten i verden øker. Dette gjelder både mellom mennesker og mellom stater. Hva er de viktigste verktøyene vi kan ta i bruk både ute i verden og her hjemme for å bekjempe ulikhet?

Disse temaene og mye mer blir tatt opp når alle ungdomspartiene møter til debatt!

Programleder på Spekter, Sven Larsen, modererer debatten.

Lørdag 24. juni

14:30 - Samfunnsteltet