Ungdom og nettbruk

Ungdom er storforbrukere av nett og sosiale medier.

Hvor bør grensene gå for hva som er greit og ikke?
Hva er nettmobbing og hva kan man gjøre dersom det skjer?
Er det forskjell på gutters og jenters atferd på nett?
Hvordan kan ungdom påvirkes av å se pornografi?

Vi ønsker å snakke om den mange ganger harde virkeligheten på nett, og gi noen råd for grensesetting og nettvett. Foredraget er i regi av ansatte i 13-20 i Bærum, Liv Hilde Briså (Faglig ansvarlig), Ida Vesteraas (Ungdomsdiakon) og Marit Juven Gjærde (Ungdomsdiakon), som har mye erfaring med ungdom i Bærum og vil slippe oss inn i denne tematikken sett fra ungdommens perspektiv.

Se http://13-20.no for mer informasjon.

Lørdag 24. juni

15:30 - Trosteltet