Tro og fornuft

Er det noen motsetning mellom tro og fornuft?

Atle Ottesen Søvik er professor med religionsfilosofi som hovedfelt, og har særlig jobbet med temaer som Guds eksistens, det ondes problem, tro og vitenskap m.m. Han hevder at religion kan diskuteres rasjonelt og at kristendom og gudstro er mer rasjonelt enn ateisme. Han vil presentere sitt syn i dette seminaret.

Dette seminaret arrangeres to ganger under tros:spekter i Tro og Dialog-teltet: Kl. 14:00 og kl 16:30.

Søndag 25. juni

14:00 - Trosteltet