Think outside the bomb

Det finnes 16 000 atomvåpen i verden i dag, fordelt på ni land. De fleste
av dem er flere ganger kraftigere enn bombene brukt over Hiroshima og Nagasaki. Konsekvensene ved bruk av atomvåpen er uakseptable. Etter mye folkelig press gjorde FN i 2016 et historisk vedtak – et forbud mot atomvåpen skal fremforhandles i 2017!

Et forbud står på trappene, men hvordan ser veien til et forbud ut? Hvilke
hindre står i veien? Og hvordan kan du bidra til å få på plass et forbud mot atomvåpen?

Foredragsholder: Ine Geitung (Solidaritetsungdommen)

Tirsdag 27. juni

16:30 - Samfunnsteltet