Taizetidebønn

Sammen med gjestene våre fra Taizé, brother Stephen og brother Joakim, vil vi ha Taizé-tidebønner i festivalkirka tre ganger hver dag. Det er en tidebønn før morgenshowet, en midt på dagen og en rett før øya stenger for kvelden. Dette er tidebønner hvor bibellesning, mediterende sang og stillhet er i fokus. Uansett om du er vant med denne typen bønn eller bare ønsker å sjekke det ut, så er du hjertelig velkommen til å delta!

Om du ønsker å forberede deg til Taizé-tidebønnene på Spekter så kan du laste ned sangheftet for tidebønnene på Spekter her: Taizehefte – Spekter

Taizé-tidebønnene holdes i festivalkirken hver dag klokken:
10:15 – 10:45
13:30 – 14:00
22:00 – 22:30

Fredag 23. juni

22:00 - Festivalkirka