PRESS – en psykt viktig samtale

Unges psykiske helse har fått stor oppmerksomhet i medier de siste årene, og flere tar i bruk sine stemmer for å ta et oppgjør med forventninger og prestasjonspress. Men holder det å snakke om det? Hva må egentlig til for at ikke flere ungdommer bukker under for prestasjonspress. Ungdom som har hevet sin stemme deler tanker og erfaringer fra eget liv.

Søndag 25. juni

15:00 - Festivalkirka