Lovsangskveld

På en av kveldene vil det arrangeres lovsangskveld i Festivalkirken. Her vil det bli sunget lovsanger, under ledelse av et dyktig festivalkirkeband.

Her passer det fint å komme, uansett om du er vant med lovsang fra før eller har ditt første møte med det her.

Vi sees!