Lag ditt eget bønne-verktøy

DIY-teltet er åpent hele tros:spekter.
Her kan du komme når du vil og lage ditt eget gripekors eller Kristuskrans. Du vil også kunne lære om disse to bønneverktøyene og hvordan de kan brukes.

Speiderne assisterer i spikking og pussing av gripekorsene og det vil også bli gitt instruksjon i hvordan man setter sammen en Kristuskrans.

Søndag 25. juni

14:00 - DIY-teltet