Hva koster det å tro?

Kom og lær mer om hva trosfrihet er og hvordan virkeligheten er for dem som opplever diskriminering og forfølgelse på grunn av sin tro. Hvilke utfordringer møter de? Hva kan vi lære av kristne i andre land som betaler en helt annen pris for sin tro enn det vi er vant til? Hør mer om hvordan du kan engasjere deg!

Lisa Winther, rådgiver i menneskerettigheter i Stefanusalliansen, leder workshopen. Stefanusalliansen er en norsk kristen misjons- og menneskerettighetsorganisasjon. Sammen med lokale partnere i over 15 land jobber de for å fremme trosfrihet for alle og på ulike måter støtte lokale kirker og kristne som opplever diskriminering og forfølgelse for sin tro. De jobber også med påvirkningsarbeid mot norske myndigheter og andre aktører slik at flere kan stå sammen i kampen for større trosfrihet. Stefanusalliansen vil også være representert på Spekter i utstillingsteltet og med en egen stand. Kom gjerne innom for en prat!

Mandag 26. juni

15:00 - Samfunnsteltet