Gudstjeneste i festivalkirka

Hver dag vil det arrangeres en gudstjeneste på Spekter. Gudstjenestene i festivalkirka arrangeres i samarbeid med Majorstua+ i Oslo og har tilknytning til dagens tema. Gudstjenestene bygger på liturgien fra Gudstjeneste for Unge Voksne og kompes av et dyktig band.

Gudstjenester på Spekter

Lørdag – Festivalkirken kl. 16:00

Søndag – Sirkusteltet kl. 18:00

Mandag – Festivalkirken kl. 18:00

Tirsdag – Festivalkirken kl. 16:00

 

Du er hjertelig velkommen!

Lørdag 24. juni

16:00 - Festivalkirka