Det grønne skiftet – hva skal skiftes?

Hvordan ser Norge ut etter at det grønne skiftet har skjedd? Og hva er egentlig det grønne skiftet?

Vi har invitert politikere fra de tre miljøpartiene på Stortinget, nemlig Venstre, SV og MDG, til en samtale om akkurat dette. I samarbeid med Anna Karlsson fra miljøorganisasjonen Spire skal de dele sine tanker om hvordan fremtidens grønne samfunn kommer til å se ut.

I panelet:

Lan Marie Berg (MDG)

Grunde Almeland (V)

Representant fra (SV)

Anna Karlsson fra Spire leder samtalen .

Lørdag 24. juni

13:00 - Samfunnsteltet