Funker gud?

Er Gud en fjern Gud, eller handler han i verden i dag?
Hvordan kan vi erfare Guds nærvær og inngripen i våre liv i dag?

I Bibelen kan vi lese om spektakulære ting som tungetale, profetgaver og helbredelser. Håkon
Weydahl fra DTS deler sine erfaringer med hvordan Åndens gaver virker også i dag. Prest Maria Bjørdal Lervik fra Storsalen og dominikanerbroder Haavar Simon Nilsen ser på Guds kraft i mer etablerte kirkesamfunn. Er det en form for karismatikk i sakramentene?
Innledningene følges av samtale og spørsmål.

Søndag 25. juni

15:00 - Trosteltet