Dramalek – lekeseminar

Man kan lure på hvorfor vi er så opptatt av lek i Lokalteateret. Man skulle tro sheriff og rødt lys bare var barnslig fritidssfyll.

Vi vet derimot bedre.

Når man leker med andre konsentrerer man seg, er kreativ, og samarbeider, hvilket er uunnværlige egenskaper for en skuespillerspire.

Lær å lek, lek og lær med dramapedagog Emilie Marie Løddesøl.

Tirsdag 27. juni

14:00 - Lokalteateret