Dialogverksted med Dialogpilotene

Hvordan skal jeg forholde meg til de som har en annen tro?
Er det lov å spørre om Allah?
Hvordan er islam og jødedom forskjellig fra kristendommen?
Og er jeg egentlig så fordomsfri om jeg selv tenker?

Dialogpilotene er et holdningsprosjekt for elever i videregående og 10. trinn, og et utdanningsprosjekt for unge vokse. Dialogpilotene har gjennom utdanningsløpet vært i praksis ved ulike skoler og gjennomført dialogverksteder tilpasset skolenes behov. Gjennom 90 minutter vil dialogpilotene gjennom praktiske øvelser og dialogisk metode jobbe med tematikker som interkulturell identitet, fordommer, toleranse og tro/livssyn.

Dette seminaret arrangeres to ganger under tros:spekter i Lokalteateret: Kl. 14:00 og kl 16:00.

Søndag 25. juni

14:00 - Lokalteateret