Bygg en katapult

Her skal du bruke kreativiteten din, og rett og slett bygge ein katapult. Du får lære om diverse sentrale tema i speidaren, som til dømes pionering, samarbeid og konsekvensar av tyngdekrafta.

Lørdag 24. juni

14:00 - Speideruniverset