Åpen scene – DRAMA

Har du en monolog i hodet, et dikt i hjertet, en sketsj
i ermet, eller kanskje en mimer i magen?

Åpen scene i Lokalteateret er din sjanse til å vise hva du kan!
Her kan du få utfolde ditt skuespillertalent, om du så har lang fartstid fra teateret, eller aldri har stått foran et publikum. Påmelding vil skje fortløpende på festivalen, bare kom innom Lokalteateret, og skriv deg opp på vår liste.

Scenen er din!

Tirsdag 27. juni

16:30 - Lokalteateret