Aktivisme + kirken = <3 ?

Kirken har alltid vært en stemme i etiske spørsmål. Men hvor langt kan man ta det? Bør kirken oppfordre til aktivisme og sivil ulydighet?

Vi får besøk av noen mennesker som har tatt Jesu radikale etiske forkynnelse virkelig på alvor.
Kom og hør og la deg bli inspirert eller provosert.