KONFIRMANTLEIR PÅ SPEKTER?

Mange menigheter bruker Spekter som konfirmasjonsleir. Da får menigheten et ferdig leiropplegg med samtalegrupper, undervisning og fellessamlinger, samt kost og losji. Vi tror at mange menigheter sparer mye tid og ressurser på å ha sin konfirmantleir hos oss.

PRAKTISK INFORMASJON

Overnatting på Spekter foregår på skoler, for konfirmantgrupper. Her serveres frokost og kveldsmat, og det er på skolene man pleier å ha samtalegrupper og andre samlinger med sin gruppe. Det er ordnet med transport t/r festivalområdet på Kalvøya både morgen og kveld. Middag deles ut på festivalområdet.

UNDERVISNING

I løpet av festivalen legger vi til rette for at det dekkes 25 tellende timer fra Trosopplæringsplanen. Dette er i form av samtalegrupper, fellessamlinger og egne dobbelttimer med undervisning for konfirmanter. Konfirmantundervisningen skjer i telt på området, eller i lokaler i nærheten av Kalvøya.

Plan for trosopplæring gir mulighet for å legge inntill 25 timer av konfirmantundervisningen til leir eller festival. På Spekter velger menigheten selv hvor mange timer man ønsker å gjøre obligatoriske for konfirmantene.

 

  • Dere får tilbud om 8 timers samlinger med gode formidlere, og booker på forhånd inn hvilke dere ønsker for deres konfirmantgrupper.
  • Showene har integrert forkynnelse, og på disse kan det regnes inntill 10 timers undervisning.
  • På overnattingstedene får dere ferdig opplegg til 8 timer samtalegrupper med konfirmantene.

VI DEKKER FØLGENDE FRA TROSOPPLÆRINGSPLANEN:

  • Alle temaene under «Livstolkning og livsmestring»: Livs- og troshistorie, personlig vekst, de store spørsmålene og sentrale dimensjoner ved menneskelivet.
  • De fleste temaene under «Kristen tro i praksis»: Bønn, gudstjenestefeiring, bibellesning, sang, musikk og kultur, diakoni, misjon og økumenikk, etikk, medarbeiderskap. Vi kommer i mindre grad til å jobbe med etisk teori (inkludert de ti bud), tilgivelse og faste og forsakelse.
  • Under temaet «Kirkens tro og tradisjon» dekker vi noen av temaene. Vi går ikke dypt inn i trosbekjennelsen, sakramentene, kirkeårets høytider og merkedager, og kirken. Deltakerne vil imidlertid møte mange Bibeltekster, mange elementer fra trosartiklene og ulike dimensjoner av Fader vår og bønn.

OPPFØLGING ETTER SPEKTER

Når festivalen er slutt og konfirmantene er lykkelig konfirmert, vil vi gjerne hjelpe til med å videreføre arbeidet som er lagt ned med konfirmantene det siste året. Vi har mange gode og relevante programmer og ledertreningsprogrammer som vi kan gi råd og veiledning om. Et slikt eksempel er MILK – minilederkurs som er brukt over hele Norge. Ta kontakt med oss om dette.

Kontakt oss!

Vi vil gjerne at de som har spørsmål tar kontakt med oss. Vi besøker gjerne stabsmøter e.l for å svare på spørsmål.

Erik Faye Lindvig
Daglig leder
KM Event AS
erik.lindvig@kfuk-kfum.no
91828383